Haptotherapie – Wat is dat?

Haptonomie en de therapeutische toepassing de GZ – Haptotherapie in het bijzonder, houdt zich bezig met alles wat met voelen en gevoelsleven te maken heeft. Ons gevoel is ons grootste zintuig, immers wij voelen over en met ons hele lijf: dat heeft dus te maken met wat wij voelen, met directe aanraking aan het lichaam. Daarnaast is er ook een voelen wat niet direct met aanraken te maken heeft, maar veel meer met emoties, we worden geraakt in ons gemoed, in onze emotionele gewaarwording.

Hapsis & Nomos

Wanneer wij dan ook naar het woord Haptonomie kijken, zien wij feitelijk twee woorden: Hapsis en Nomos. Dit zijn woorden uit het Grieks die eigenlijk heel goed de lading dekken van wat er nu precies met Haptonomie bedoeld wordt: Hapsis betekent: gevoel, gevoelsleven, tast. Het woord nomos betekent wet, regel, norm, wetmatigheid. Het woord Hapsis is een afleiding van het woord Haptein wat zoveel betekent als: Aanraken om te helen; om gezond te maken; te bevestigen. Dit laatste geeft meteen de essentie weer van een haptonomische benadering: het ontmoetend, heel makend, d.i. heel de mens omvattend, aanraken om de ander te bevestigen in wat hij of zij is in heel zijn/haar wezen. wij kunnen haptonomie dan ook niet zien als een geneeswijze, het is veel meer een benaderingswijze die binnen elk beroep van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg te integreren is. Hier uit voortvloeiende is er de therapeutische toepassing: Haptotherapie en sinds enkele jaren GZ – Haptotherapie, over de eisen die onze beroepsvereniging, de V. v. H. aan GZ – Haptotherapeuten stelt kunt u elders op deze website lezen, het spreekt voor zich dat Jan Koolhaas erkend lid is van de V.v. H. en uiteraard ook GZ – Haptotherapeut is.

Verantwoordelijkheid nemen

Mensen worden bewust gemaakt van de wisselwerking tussen wat er om ons heen gebeurt en hoe ons lijf daarop reageert en ook wat de emotionele uitwerking daarvan is op ons; bij Haptotherapie gaat het dus vooral om de vraag: “Wat voel ik”. Derhalve leren mensen, gaan zij in de loop van de begeleiding ontdekken, dat zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan hun eigen leven en leefomstandigheden, en dat zij daar dan ook zelf verantwoordelijkheden in kunnen nemen en in kunnen dragen. Een zeer essentieel gegeven is dan dat mensen hun eigen mogelijkheden gaan ontdekken en daar steeds meer op gaan vertrouwen naarmate zij leren dit meer en meer in de praktijk te brengen. In onze cultuur zien wij in toenemende mate dat mensen geneigd zijn tot aanpassing, keuzes te maken en/of gedrag te vertonen waarvan wij denken dat de omgeving dat van ons verwacht of van ons wenst. De oorzaak hiervoor zit vaak al in onze opvoeding, de schoolopleiding, onze relaties met partner en/of bekenden. De Haptotherapie leert mensen dan ook om weer te luisteren naar hun gevoel en hier in het dagelijks leven ook invulling aan te gaan geven.

Luisteren naar je gevoel

Het is geen of niet vaak een vanzelfsprekendheid om te luisteren naar ons gevoel, naar dat gene wat wij diep in onszelf voelen, en juist die keuzes te maken die voor onszelf van wezenlijk belang zijn en die echt bij ons passen en onszelf dus goed doen. Wanneer wij hebben geleerd om vanuit de aanpassing te kiezen blijkt dat het op latere leeftijd vaak niet eenvoudig is om echt naar onszelf te luisteren en onszelf op nummer 1. te zetten en te kijken hoe het voor onszelf ligt, met andere woorden: om aangeleerde patronen te veranderen. Vaak zie je dan dat dit op latere leeftijd tot allerlei klachten leidt hetzij lichamelijk hetzij geestelijk maar meestal zien wij deze te samen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: faalangstig gedrag, onzekerheid, alleen maar goed voor anderen willen doen en zichzelf vergeten, allerlei lichamelijke ongemakken variërend van een simpel griepje of verkoudheid tot ernstige vormen van ziek zijn.

Harmonie tussen voelen en denken

In onze huidige vormen van gezondheidszorg zie je een overwegend rationele benadering van klachten. De cliënt heeft een klacht en de hulpverlener doet iets waardoor de cliënt zich beter gaat voelen, of niet!!!!! Door het affectieve element, de emotionele component van de klacht, er niet bij te betrekken maar zich uitsluitend te richten op de fysieke component, zal er vaak wel een lichte verbetering ontstaan, maar de oorzaak van de klacht wordt uiteindelijk niet aangepakt, waardoor of de klachten weer terugkeren of zich op een andere wijze uiten in ons geestelijk of lichamelijk welbevinden. Daarom is het zo belangrijk dat de harmonie tussen voelen en denken weer hersteld wordt, dat er dus een balans ontstaat tussen datgene wat wij doen en wat wij voelen. Zodoende zie je dus dat Haptotherapie een bijdrage kan leveren aan geestelijk en lichamelijk welbevinden, dat Haptotherapie de mogelijkheid biedt om opnieuw kennis te maken met je eigen lichaam. Dat wij weer kunnen gaan genieten van ons lichaam bijvoorbeeld bij bewegingen: sport, spel, dans; wij luisteren dan weer naar ons lijf en naar onze lichamelijke behoeften. Ons leven is dan niet meer gericht op effectiviteit maar veel meer op affectiviteit. Daardoor krijgen nieuwe ontwikkelingen weer kansen en kan ons leven weer rijker en zinvoller worden.

Voor wie of voor wat voor klachten is Haptotherapie nu bedoeld?

Pijn en verwerken van Pijn
Moeilijkheden in relaties
Psychische en psychosomatische problemen
Opvoedingsproblematiek
Vragen over persoonlijke groei
Begeleiding van sporters
Pre- en Postnatale begeleiding