Privacy verklaring Jan Koolhaas

In overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u verwachten dat uw therapeut zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens en uw behandelgegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Er is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

Uw behandelgegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal te kunnen behandelen. Ieder ander gebruik, zoals bijvoorbeeld overleg met uw huisarts, is uitsluitend mogelijk met uw schriftelijke toestemming en wordt altijd eerst met u besproken.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW gegevens
  • Geboortedatum
  • Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: therapiesoort
  • Kosten van de behandeling

De praktijk heeft verwerkingsovereenkomsten met partijen zoals de softwareleverancier van de website en de verwerkers van de financiële afhandeling t.b.v. de belastingdienst. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Voor deze verwerkers is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (begoepsgeheim).

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de facturering en om digitaal met u te kunnen communiceren.

Via het contactformulier op de website jankoolhaas.nl worden de volgende gegevens van u verzameld:

  • Uw naam
  • Uw emailadres
  • Het onderwerp
  • Uw vraag

Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden en worden verwijderd na het beantwoorden van de vraag.

Contactgegevens
Jan Koolhaas
GZ-Haptotherapeut, Fysiotherapeut
Haptonomische zwangerschapsbegeleider.