Opvoedingsproblemen

Opvoedingsproblemen zijn vaak communicatieproblemen wanneer ouders en kinderen weer leren om vanuit hun gevoel/ emotie te praten, naar elkaar te kijken worden de woorden die wij gebruiken ook anders en kan het zijn dat conflicten die er liggen anders be